Firemní politika společnosti MAGRIX s.r.o.

  1. Společnost Magrix s.r.o. svým zákazníkům nabízí služby a produkty, které v maximální míře vyhovují jejich potřebám a požadavkům. 
  2. Naším cílem je dlouhodobě spokojený zákazník, který se k nám v budoucnu s důvěrou vrátí.
  3. Zadání se zákazníkem vždy konzultujeme s ohledem na maximální efektivitu nabízeného řešení.
  4. Nabízené produkty a služby vybíráme tak, aby jejich dodavatelé splňovali naše požadavky na obchodní etiku, komunikační standardy, dostupnost aftersales podpory, vysokou technickou a technologickou úroveň.
  5. Do svého portfolia vybíráme pouze produkty, při jejichž výrobě jsou respektovány obecné standardy udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí.
  6. Nenabízíme výrobky ani služby z jejichž výroby, distribuce nebo prodeje by mohly profitovat země, režimy, organizace nebo jednotlivci porušující lidská práva, platné zákony nebo obecné morální a mravní principy.
  7. Budujeme se svými zákazníky dlouhodobé vztahy založené na vzájemné upřímnosti, důvěře a respektu.
  8. Naši zaměstnanci respektují individuální potřeby zákazníků, sezónnost zemědělských prací a snaží se maximálně vycházet vstříc požadavkům zákazníků.
  9. Vždy usilujeme o maximální kvalitu, rychlost a spolehlivost při přípravě, údržbě, opravách a servisu nabízených produktů.
  10. Snažíme se jednat vždy korektně a na vysoké odborné úrovni tak, abychom nepoškodili zájmy našich odběratelů, dodavatelů nebo třetích stran.